Steun Stichting Pembetatu

Uw steun aan onze activiteiten wordt bijzonder op prijs gesteld. Door ons, maar vooral door de bewoners van de dorpen Pangani en Lwayoni, die de afgelopen jaren dankzij de hulp uit Nederland allerlei positieve veranderingen hebben gezien.

Uw donatie is dan ook van harte welkom op NL16RABO 0132099314 te Den Haag ten name van de Stichting Pembetatu.

Wij staan ook open voor mensen die ons ontwikkelingsproject willen bezoeken of ter plaatse een concrete bijdrage willen leveren. Neemt u in dat geval gerust contact met ons op.

Pembetatu is ANBI
Sinds 2008 wordt Pembetatu door de Belastingdienst aangemerkt als een 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI). Deze beschikking is belangrijk, omdat de belasting-regels voor ‘goede doelen’ per 1 januari 2008 zijn aangescherpt. De ANBI-regeling houdt voor donateurs in dat giften van zijn of haar inkomsten- of vennootschapsbelasting kunnen worden afgetrokken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).