Gezondheidszorg


Door ons werk in de dorpen rond de St. Marks basisschool zijn wij
geconfronteerd met een schrijnend gebrek aan gezondheidszorg. We zijn in
overleg met de heer Mwatenga, districtschef op het gebied van de
volksgezonheid, over samenwerking om de bestaande medische zorg voor ouders
en leerlingen van de St. Marks school toegankelijker te maken. Hier zit
echter nog weinig schot in.

Medisch onderzoek leerlingen

In 2008 hebben we een overeenkomst gesloten met het ziekenhuis in Lunga
Lunga. Dr Kaingu en zijn staf hebben alle circa 800 leerlingen onderzocht op
ziekten of gebreken. De meisjes van 11 jaar en ouder ondergingen ook een
zwangerschapsonderzoek.
In juli 2008 ontvingen wij het onderzoeksrapport. De gezondheidsstatus van
de leerlingen is laag. Bij 64 % zijn parasieten of wormen in het lichaam
ontdekt. Daarnaast kwamen ziekten als bloedarmoede en infectie aan de urine-
of luchtwegen veel voor. Twee meisjes bleken zwanger te zijn.
Wij hebben gezorgd voor medicijnen, zodat alle leerlingen konden worden
behandeld. De school heeft met alle ouders afzonderlijk gesproken en de
juiste medicijnen persoonlijk meegegeven. De kosten van het onderzoek en de
aanschaf van de medicijnen bedroegen € 3,50 per kind. Wij hebben dr Kaingu
gevraagd zijn onderzoek in 2009 voort te zetten en de kinderen ook dan te
behandelen.

Voorlichting aan ouders
Met de uitspraak ´If you educate a woman, you educate a whole family´ in ons
achterhoofd, hebben we tijdens ons bezoek in oktober 2008 de aftrap gegeven
voor voorlichtingsbijeenkomsten voor vrouwen. Op de eerste bijeenkomst waren
125 moeders aanwezig. Met hulp van een vrouwelijke Keniaanse arts en twee
vrouwelijke leraren hebben we gesproken over de resultaten van het medisch
onderzoek onder de leerlingen. Ook het onderwerp ´gezinsplanning´, waar vaak
nog een taboe op rust - vooral bij de mannen - kwam uitgebreid aan bod. De
aanwezige vrouwen deden actief mee en stelden veel vragen.
Er zijn afspraken gemaakt met twee gezondheidswerkers om meerdere
bijeenkomsten te organiseren.

Drinkwaterproject

De St. Marks school beschikt over twee grote watertanks die voldoende
drinkwater leveren voor alle leerlingen en zelfs voldoende water voor het
bevloeien van jonge bomen in het groenproject. Een belangrijk aspect van dit
waterproject is de hygiëne. Hoe kunnen we het regenwater in de tanks
verzamelen en bewaren zonder dat het water vervuild raakt, waardoor het
allerlei ziekten veroorzaakt? Samen met het schoolteam hebben we een
actieplan opgesteld om
- het drinkwater zo zuiver mogelijk op te vangen
- te voorkomen dat het drinkwater vervuilt
- te zorgen voor hygiëne bij het gebruik van drinkwater

Op de school zijn extra latrines gebouwd en emmers met kraantjes en zeep
geïntroduceerd. Kinderen kunnen nu hun handen wassen met zeep. Dit is een
van de meest effectieve en goedkope middelen om diarree en andere
aandoeningen te voorkomen. Wereldwijd sterven ieder jaar meer dan 3,5
miljoen kinderen voor hun 5e verjaardag door dergelijke aandoeningen als
gevolg van vervuild water. De datum 15 oktober 2008 had de Verenigde Naties
uitgeroepen tot 'Global Handwashing Day'. Toevallig waren wij op die dag op
St. Marks aanwezig. Er werd op school een mooie happening van gemaakt.
Zie ook http://www.globalhandwashingday.org

De waterhuishouding buiten het schoolterrein is een groot probleem. Er is
een ernstig vervuild waterbekken in het dorp waaruit vrouwen water halen en
waarin kinderen zwemmen. Samen met de gemeenschap en de Kaniaanse overheid
zullen we naar wegen moeten zoeken om schoon drinkwater te krijgen.