Economische ontwikkeling

Groenproject
Het eerste economische project waarmee we zijn begonnen is het groenproject.
De school en de ouders hebben zich verplicht om jaarlijks 3 bomen per leerling te planten, zodat er elk jaar 2400 bomen bijkomen. Na vijf à zes jaar kunnen deze bomen als 'bouwhout' worden verkocht en leveren zij jaarlijks tussen de 2000 en 3000 euro op.

De ouders hebben het groenproject voortvarend aangepakt. Er staan nu 9000 bomen. Dit was voor ons voldoende reden om het salaris van enkele kleuterleidsters te betalen. Over vier jaar kunnen de ouders uit de opbrengsten zelf extra leraren betalen of voorzien in het onderhoud van de school.

Scholieren St. marks met bos

Scholieren uit de hoogste groep van St. Marks met op de achtergrond het bos met de geplante jonge bomen.

Geiten- en kippenproject
Een veterinair deskundige heeft in 2007 de mogelijkheden onderzocht om in Pangani en Lwayoni op kleine schaal geiten- en kippenfokkerijen te beginnen als impuls voor de lokale economie in dit zeer arme gebied. In 2008 is hiermee een begin gemaakt.

Diverse personen hebben cursussen van het Keniaanse ministerie van Landbouw gevolgd. Inmiddels zijn zes groepen mensen, in totaal zo'n 120 boeren en boerinnen, een fokkerij begonnen: vier kippenprojecten en twee geitenprojecten. De te fokken dieren (en de eieren
van de kippen) zijn zowel bestemd voor de eigen voedselvoorziening als voor de verkoop.


geitenproject

Het eerste pasgeboren geitje uit een van de twee geitenfarms

Catering
Zestien moeders in Pangani hebben een ondernemersgroep gevormd. Op het terrein van de St. Marks school zijn ze een restaurantje en cateringbedrijf begonnen. Leerkrachten en bezoekers kunnen een eenvoudige maaltijd, iets lekkers of gewoon een kopje thee kopen.

De meeste vrouwen spreken geen Engels en weten nog niet goed hoe ze een eigen bedrijfje moeten aanpakken. Zij krijgen een uitgebreide training. Pembetatu heeft als ondersteuning
onder meer het keukengerei betaald en de kosten van een gezondheidsonderzoek bij de vrouwen.

Dick met vrouwengroep

Dick met de vrouwengroep die een 'cateringbedrijfje' is begonnen, staand voor hun restaurantkeuken.

Microfinanciering
Om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken zijn we begonnen met
microfinanciering. Op basis van een eenvoudig bedrijfsplan hebben we in 2008 aan drie groepen vrouwen een kleine lening van bijvoorbeeld 40 euro per persoon verstrekt om een eigen bedrijfje te financieren of om apparaten aan te schaffen. De groepsleden maken onderlinge afspraken over het afbetalen van de lening. Als de lening niet tijdig wordt afbetaald, verspeelt de groep de kans op een aanvullende lening. We zijn zeer trots op deze groepen, want we zien dat het systeem werkt! Er ontstaan mooie initiatieven en de terugbetaling verloopt zoals afgesproken.


Janny met kippenfokkers

Janny met een groep mensen die met hulp van Pembetatu in de zomer van 2008 een kippenfokkerij is begonnen