Bouwprojecten

Bij onze eerste kennismaking met de St. Marks basisschool in Pangani, najaar 2006, zagen we maar liefst vijf klassen met elk 80 à 100 leerlingen. Voor de jongste leerlingen (4 – 7 jaar) die ver van de school wonen had St. Marks een dependance in Lwayoni, ongeveer vier kilometer van het hoofdgebouw. 'Dependance’ was overigens een groot woord, want het ging hier om een schamele lemen hut, waar zo'n tachtig kinderen op de grond zaten, zonder enige voorziening.

Nieuwbouw dependance
Het eerste project dat wij financieel hebben ondersteund is de bouw van een stenen schooldependance van St. Marks in Lwayoni om de overvolle school in Pangani te ontlasten. De eerste vier lokalen werden in 2008 opgeleverd. In de zomer van 2010 was de hele school klaar. In totaal zamelden we hiervoor 20.000 euro in. Zo'n 5000 euro is bijgelegd door de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO). www.ncdo.nl

Nieuwe en oude school

Het nieuwe schoolgebouw met op de voorgrond de resten van de oude dependance (toen alleen kleuterschool)

Dankzij onze goede samenwerking met de Chief van het district, enigszins te vergelijken met een Nederlandse commissaris van de koningin, en zijn 'onderwijsgedeputeerde' is begin 2010 besloten de nieuwe school in Lwayoni een zelfstandige status te geven. De school geldt dus niet meer als dependance van St. Marks. Daardoor levert en betaalt de Keniaanse overheid leerkrachten en leermiddelen.

Om de economie te stimuleren, werken we bij onze bouwactiviteiten bij voorkeur met lokale mensen, goederen en grondstoffen. Daarom hebben we contact gezocht met woningbouwvereniging Ons Doel te Leiden, die lokale aannemers in Kenia ondersteunt bij het bouwen van scholen, weeshuizen en watertanks. www.onsdoel.nl


Bestuurslid Liesbeth op bezoek in Lwayoni

Water, de bron van alle leven
Naast het nieuwe schoolgebouwtje in Lwayoni hebben we ook een watertank laten neerzetten, waarin regenwater wordt opgevangen. Hiervoor was 8000 euro nodig, waarvan Pembetatu en NCDO elk de helft voor hun rekening namen. In het gebied valt weinig en zeer onregelmatig regen. Water- en voedselzekerheid is er dan ook niet. De watertank heeft een totale capaciteit van bijna 200.000 liter. In de tank wordt tijdens de regentijd het hemelwater van het dak van de school opgevangen. Dit water wordt vooral gebruikt als drinkwater voor de leerlingen en de leekrachten en voor de bevloeiing van de bomen. Onderin de watertank zijn kranen aangebracht om het water af te tappen.

Lwayoni school

Het nieuwe schoolgebouw in Lwayoni met de watertank