Onze projecten in een notendop

In de dorpjes Pangani en Lwayoni en enkele omliggende gehuchten hebben wij samen met de lokale mensen een ontwikkelingsproces op gang gebracht dat de levenskwaliteit van zowel de volwassenen als de kinderen verbetert. In maart 2007 zijn de eerste samenwerkingsprojecten begonnen. Sindsdien is er veel tot stand gebracht, zoals de bouw van een compleet nieuwe basisschool in Lwayoni (gereed in 2011) ter ontlasting van de al bestaande overvolle basisschool St. Marks in Pangani én de bouw van een kleine medische hulppost (geopend in 2013). Heel belangrijk is ook de economische opleving die we samen met het Keniaanse ministerie van Landbouw en Veeteelt teweeg hebben kunnen brengen.

Wat hebben we de afgelopen jaren bereikt?

Ondanks tegenslag en vertraging in 2017 en 2018 bij de afwikkeling van ons laatste projectonderdeel, de uitbreiding en vervolmaking van de succesvolle medische post in Pangani (dat gebeurt pas eind 2019), zijn we trots en blij over wat we sinds 2007 samen met enkele tientallen medestanders hebben bereikt.

We laten in elk geval als erfenis het volgende achter:

  • Een nieuwe school in Lwayoni (later overgenomen door de overheid), die uitstekend floreert en uitgroeide tot een leerlingenaantal van circa 900.
  • Een kleuterschooltje in het gehucht Kibotoni, gelegen tussen Pangani en Lwayoni.
  • Een medische post voor eerste hulp, zuigelingenzorg en ‘schoolarts’-werkzaamheden met o.a. een centrale functie voor voorlichting over HIV, familieplanning, hygiëne enz. De medische post is in 2016 overgenomen door de regionale overheid, die er in samenwerking met Pembetatu ook een kraamkliniek bij wil bouwen.
  • Het ondersteunen van individuen en groepen bij het opzetten van geiten- en kippenfokkerijen.
  • Trainingen aan boerengroepen op het gebied van land- en tuinbouw
  • Studie-ondersteuning van 50% voor de kosten voor zo’n 200 kinderen uit arme gezinnen die de middelbare school en in tien gevallen zelfs hbo of universiteit hebben weten te volgen.
  • Studie-ondersteuning voor enkele leerkrachten die onvoldoende geld hadden om een vervolgstudie te doen en een volledige bevoegdheid te halen.
  • De vorming van ‘coöperaties’, waarin boeren (met name vrouwen) elkaar op allerlei manieren ondersteunen en gezamenlijk in- en verkopen doen voor hun landbouw- en veeteeltbedrijfjes.
  • Hulp voor de allerarmste gezinnen via de (ook Nederlandse) organisatie KidsCare die in hetzelfde gebied werkt.
  • Tweejaarlijkse medische controle van alle schoolkinderen in het gebied en het geven van de noodzakelijke vaccinaties.

Stichting Pembetatu